Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SZTR PL SYSTEMS skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SZTR PL SYSTEMS
Puno poslovno ime: SZTR PL SYSTEMS ALEKSANDAR LJUBOJEVIĆ PR SRBOBRAN, ZELENI VENAC 29
Internet strana: www.plcomputers.net
Adresa: Zeleni Venac 29, 21480 Srbobran
Kontakt za prigovore: Zeleni Venac 29, 021/730-482, office@plcomputers.net
Usluge koje pruža SZTR PL SYSTEMS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.04.2007 20.05.2009 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge SZTR PL SYSTEMS 1000-107/1 Teritorija opština Srbobran i Vrbas. U planu je proširenje usluge bežičnim putem na Sirig, Bačko Dobro Polje, Radičevićevo, Nadalj, Feketić