Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TDS LIMITED skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TDS LIMITED
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRŠNJU TRGOVINU TDS LIMITED DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Internet strana: www.skytelsrbija.com
Adresa: Petra Lekovića 40/8, 11030 Beograd
Kontakt za prigovore: Petra Lekovića 40/8, 11030 Beograd, 011/4419000, tdslimited@gmail.com
Usluge koje pruža TDS LIMITED
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
13.03.2009 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta TDS LIMITED 1010-20/1 1-01-3450-235/13 псд Teritorija Republike Srbije