Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TALAS SISTEM skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TALAS SISTEM
Puno poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TALAS SISTEM VRŠAC, TRG SAVE KOVAČEVIĆA 8
Internet strana:
Adresa: Trg Save Kovačevića 8, 26300 Vršac
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža TALAS SISTEM
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2011 31.12.2015 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
TALAS SISTEM 1100-95/1 1-01-3450-10/11-1,1-01-3450-299/13псд Opština Kovačica
Mreže za koje je registrovan TALAS SISTEM
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2011 31.12.2015 Kablovska mreža za pristup TALAS SISTEM 1-01-3450-10/11-1 Opština Kovačica