Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TELKOM skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TELKOM
Puno poslovno ime: JOVICA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA TELKOM BELA PALANKA
Internet strana: www.telkom.rs
Adresa: Ljube Ranđelovića 47, 18310 Bela Palanka
Kontakt za prigovore: Ljube Ranđelovića 47 18310 Bela Palanka, 069/633774, info@telkom.rs
Usluge koje pruža TELKOM
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.09.2012 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
TELKOM 1-01-3450-82/12-2 Bela Palanka
Mreže za koje je registrovan TELKOM
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.09.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TELKOM 1-03-3450-145/16-1 Bela Palanka
19.09.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz TELKOM 1-03-3450-145/16-1 Bela Palanka