Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TELIKS COMMUNICATIONS DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TELIKS COMMUNICATIONS DOO
Puno poslovno ime: TELIKS COMMUNICATIONS DOO KUČEVO
Internet strana: teliks.com
Adresa: Milana Milosavljevića 23b, 12240 Kučevo
Kontakt za prigovore: Milana Milosavljevića 23b, 12240 Kučevo, 069/662312, office@srveki.rs
Usluge koje pruža TELIKS COMMUNICATIONS DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.05.2014 13.03.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
TELIKS COMMUNICATIONS DOO 1-01-3450-20/14-1 Braničevski okrug
Mreže za koje je registrovan TELIKS COMMUNICATIONS DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.05.2014 13.03.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TELIKS COMMUNICATIONS DOO 1-01-3450-20/14-1 Braničevski okrug