Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TRION GROUP DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TRION GROUP DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: TRION GROUP DOO BEOGRAD, PATRIJARHA JOANIKIJA 37 a
Internet strana: www.my-trion.net
Adresa: Patrijarha Joanikija 37 a, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Patrijarha Joanikija 37 a, 063/22-68-68, stasic@my-trion.net
Usluge koje pruža TRION GROUP DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
23.05.2007 16.07.2010 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge TRION GROUP DOO BEOGRAD 1000-116/1 Teritorija grada Beograd