Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA
Puno poslovno ime: V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA
Internet strana: www.vojvodinaonline.rs
Adresa: Svetosavska 7 lok 23, 22300 Stara Pazova
Kontakt za prigovore: Svetosavska 7 lok 23, 022/310724, office@vojvodinaonline.rs
Usluge koje pruža V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.04.2007 07.02.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA 1000-78/1 1-01-3450-144/13 псд Sremski okrug
Mreže za koje je registrovan V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
02.04.2018 07.02.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA 1-01-3450-17/18-1 Sremski okrug, opština Zemun
02.04.2018 07.02.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz V- ONLINE DOO, STARA PAZOVA 1-01-3450-15/18-1 Sremski okrug, opština Zemun