Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TZR I TELEKOMUNIKACIJE GALAKSIJA-RAČUNARI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TZR I TELEKOMUNIKACIJE GALAKSIJA-RAČUNARI
Puno poslovno ime: TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA I TELEKOMUNIKACIJE GALAKSIJA-RAČUNARI AGO KRIJEŠTORAC PREDUZETNIK NOVA VAROŠ
Internet strana: www.wifi033.net
Adresa: Karađorđeva 78, 31320 Nova Varoš
Kontakt za prigovore: Karađorđeva 78, 31320 Nova Varoš, 064/165-18-01, galaksijanv@gmail.com, office@wifi033.net
Usluge koje pruža TZR I TELEKOMUNIKACIJE GALAKSIJA-RAČUNARI
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
14.10.2008 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
TZR I TELEKOMUNIKACIJE GALAKSIJA-RAČUNARI 1000-193/1 1-01-3450-224/13 псд Nova Varoš i Prijepolje
Mreže za koje je registrovan TZR I TELEKOMUNIKACIJE GALAKSIJA-RAČUNARI
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.04.2018 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TZR I TELEKOMUNIKACIJE GALAKSIJA-RAČUNARI 1-01-3450-19/18-1 Nova Varoš, Prijepolje