Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: WINWIN SHOP DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

WINWIN SHOP DOO
Puno poslovno ime: WINWIN SHOP doo Čačak
Internet strana:
Adresa: Kneza Vase Popovića 18, 32000 Čačak
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža WINWIN SHOP DOO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.01.2018 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) WINWIN SHOP DOO 1-01-3450-68/17-2 Republika Srbija