Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
09.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: VOYSAT DOO ADA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

VOYSAT DOO ADA
Puno poslovno ime: TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO VOYSAT DOO ADA
Internet strana: www.stcable.tv.rs; www.voysat.com
Adresa: Vuka Karadžića 16, 24430 Ada
Kontakt za prigovore: Vuka Karadžića 16, Ada, 024/4-155-166, 024/854980, zita@sattrakt.com
Usluge koje pruža VOYSAT DOO ADA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.08.2008 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
VOYSAT DOO ADA 1100-76/1 1-01-3450-153/13 псд opština Ada
10.04.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
VOYSAT DOO ADA 1000-94/1 1-01-3450-153/13 псд Teritorija opštine Ada
Mreže za koje je registrovan VOYSAT DOO ADA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.03.2009 Kablovska mreža za pristup VOYSAT DOO ADA 1600-5/1 1-01-3450-153/13 псд Područje opštine Ada