Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: W802 skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

W802
Puno poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU W802 SOMBOR
Internet strana: www.w802.com
Adresa: Venac Vojvode Stepe Stepanovića 36 III 5, 25000 SOMBOR
Kontakt za prigovore: Venac Vojvode Stepe Stepanovića 36 III 5, 025/480802; 025/443055, w802.doo@gmail.com
Usluge koje pruža W802
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
20.10.2009 31.12.2013 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta W802 1010-39/1 Republika Srbija
08.02.2007 31.12.2013 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
OGRANAK - W802 INTERNET 1000-41/1 Teritorija opštine Sombor
Mreže za koje je registrovan W802
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.01.2011 31.12.2013 Radio relejna mreža za transport W802 1700-5/1 1-03-3450-8/10-1 Teritorija AP Vojvodine
21.01.2011 31.12.2013 Optička mreža za transport W802 1700-5/1 1-03-3450-8/10-1 Teritorija AP Vojvodine