Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BINBIT SRB d.o.o. Beograd-Voždovac skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BINBIT SRB d.o.o. Beograd-Voždovac
Puno poslovno ime: BINBIT SRB d.o.o. Beograd-Voždovac
Internet strana: www.binbit.rs
Adresa: Bačvanska 21, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Bačvanska 21, 11000 Beograd, 011/2851673, support.rs@binbit.com
Usluge koje pruža BINBIT SRB d.o.o. Beograd-Voždovac
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.04.2014 06.07.2018 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
BINBIT SRB d.o.o. Beograd-Voždovac 1-01-3450-8/14-3 Republika Srbija