Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BPP ING DOO GROCKA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BPP ING DOO GROCKA
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO, GROCKA
Internet strana: www.gronet.rs
Adresa: Bulevar Oslobođenja 45, 11306 Grocka
Kontakt za prigovore: Bulevar Oslobođenja 45, Grocka, 011/4242000, podrska@gronet.rs
Usluge koje pruža BPP ING DOO GROCKA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.12.2015 Javna govorna usluga fiksna
BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-55/15-1 Beograd - Grocka; od 31.10.2018 - Petrovac
13.11.2012 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-131/13 псд Beograd - Grocka; od 31.10.2018 - Petrovac
16.03.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
BPP ING DOO GROCKA 1000-63/1 1-01-3450-131/13 псд Beograd - Grocka; od 31.10.2018 - Petrovac
Mreže za koje je registrovan BPP ING DOO GROCKA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.10.2018 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-61/18-3 Grocka, Vrčin
13.11.2012 Kablovska mreža za pristup BPP ING DOO GROCKA 1-01-3450-107/12-2, 1-01-3450-131/13 псд Beograd - Grocka; od 31.10.2018 - Petrovac
19.12.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz BPP ING DOO GROCKA 1-03-3450-189/16-2 Beograd - Grocka; od 31.10.2018 - Petrovac
19.12.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz BPP ING DOO GROCKA 1-03-3450-189/16-2 Beograd - Grocka