Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BEOGRID skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BEOGRID
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA INTERNET USLUGE BEOGRID DOO NOVI BEOGRAD, NEHRUOVA 82A
Internet strana: www.beogrid.com
Adresa: Nehruova 82a, 11073 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Nehruova 82a, 011/2016750, info@beogrid.com
Usluge koje pruža BEOGRID
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
02.12.2013 05.01.2015 Javna govorna usluga fiksna
BEOGRID 1-01-3450-8/13-6, 1-01-3450-174/13 псд Beograd
18.03.2011 01.04.2014 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta nomadska
BEOGRID 1010-50/1 Beograd
25.03.2013 05.01.2015 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
BEOGRID 1-01-3450-15/13-1, 1-01-3450-174/13 псд grad Beograd (opštine Novi Beograd i Zemun)
01.01.2007 05.01.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
BEOGRID 1000-114/1 1-01-3450-174/13 псд Novi Beograd
Mreže za koje je registrovan BEOGRID
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.03.2013 05.01.2015 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) BEOGRID 1-01-3450-15/13-1, 1-01-3450-174/13 псд grad Beograd (opštine Novi Beograd i Zemun)
25.03.2013 05.01.2015 Kablovska mreža za pristup BEOGRID 1-01-3450-15/13-1, 1-01-3450-174/13 псд grad Beograd (opštine Novi Beograd i Zemun)