Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BUS COMPUTERS DOO KIKINDA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BUS COMPUTERS DOO KIKINDA
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽINJERING BUS COMPUTERS DOO KIKINDA, NEMANJINA 36
Internet strana: www.businter.net
Adresa: Nemanjina 36, 23300 Kikinda
Kontakt za prigovore: Nemanjina 36, 0230/432102, office@buscomp.co.rs, officezr@buscomp.co.rs
Usluge koje pruža BUS COMPUTERS DOO KIKINDA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.04.2007 01.06.2013 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
BUS COMPUTERS DOO KIKINDA 1000-97/1 Severni i Srednji Banat