Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CABLE NETWORK skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CABLE NETWORK
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE CABLE NETWORK DOO ŽABARI, ŽABARI BB
Internet strana:
Adresa: Žabari bb, 12374 Žabari
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža CABLE NETWORK
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.11.2007 30.06.2009 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
CABLE NETWORK 1100-67/1 Opština Žabari, Opština Velika Plana