Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
09.12.2019

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Puno poslovno ime: MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Internet strana: www.neg-neg.net
Adresa: Krajinska 6, 19330 Prahovo
Kontakt za prigovore: "Predić inženjering", Krajinska 6, 19330 Prahovo, 063/8254581, milospredic@gmail.com
Usluge koje pruža MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.03.2018 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
nomadska
MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-01-3450-15/18-1 Negotin
07.03.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-03-3450-19/16-1 Negotin
Mreže za koje je registrovan MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.03.2018 Kablovska mreža za pristup MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-01-3450-15/18-1 Negotin
07.03.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-03-3450-19/16-1 Negotin
07.03.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-03-3450-19/16-1 Negotin