Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: COLT TECHNOLOGY SERVICES skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

COLT TECHNOLOGY SERVICES
Puno poslovno ime: COLT TECHNOLOGY SERVICES
Internet strana: www.colt.net
Adresa: Knez Mihailova 30, V sprat, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Knez Mihailova 30, V sprat Beograd, 011/3955410, cse@colt.net
Usluge koje pruža COLT TECHNOLOGY SERVICES
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.04.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge COLT TECHNOLOGY SERVICES 1-01-3450-69/18-4 Republika Srbija