Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ
Puno poslovno ime: DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ
Internet strana: www.nikikom.rs
Adresa: Somborska 47/38, 18000 Niš
Kontakt za prigovore: Somborska 47/38, office@nikikom.rs
Usluge koje pruža DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.10.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ 1-01-3450-45/19-1 Niš
Mreže za koje je registrovan DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.10.2019 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ 1-01-3450-45/19-1 Niš
28.10.2019 Kablovska mreža za pristup DRAGAN ILIĆ PR KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NIKIKOM NIŠ 1-01-3450-45/19-1 Niš