Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CENTILI D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CENTILI D.O.O.
Puno poslovno ime: CENTILI D.O.O. BEOGRAD
Internet strana: www.centili.com
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 48V, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar Zorana Đinđića 48V, 011/4142760, support@centili.com
Usluge koje pruža CENTILI D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.11.2019 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
CENTILI D.O.O. 1-01-3450-46/19-1 Republika Srbija
18.11.2019 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
CENTILI D.O.O. 1-01-3450-46/19-1 Republika Srbija