Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: KATV DOO ČOKA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

KATV DOO ČOKA
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIONE USLUGE KATV DOO ČOKA
Internet strana: www.ktv-coka.rs
Adresa: Maršala Tita 22a, 23320 Čoka
Kontakt za prigovore: Maršala Tita 22A, 23320 Čoka, 0230/472400, ktvcoka@yahoo.com
Usluge koje pruža KATV DOO ČOKA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.12.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
KATV DOO ČOKA 1-01-3491-389/19-2 Čoka
09.12.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
KATV DOO ČOKA 1-01-3491-389/19-2 Čoka
Mreže za koje je registrovan KATV DOO ČOKA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.12.2019 Kablovska mreža za pristup KATV DOO ČOKA 1-01-3491-389/19-2 Čoka