Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
01.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PNWIFI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PNWIFI
Puno poslovno ime: SAŠA MOJSILOVIĆ PR, ZANATSKA RADNJA PNWIFI, PARAĆIN
Internet strana: www.pnw.rs, www.korisnicki-servis.net
Adresa: Vojvode Putnika 15, 35250 Paraćin
Kontakt za prigovore: Vojvode Putnika 15 35250 Paraćin, 069 5653500, saleherc@gmail.com
Usluge koje pruža PNWIFI
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.11.2012 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
PNWIFI 1-01-3450-76/12-3 Paraćin, Ražanj
Mreže za koje je registrovan PNWIFI
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.06.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz PNWIFI 1-03-3450-54/16-2 Pomoravlje
10.06.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz PNWIFI 1-03--3450-54/16-2 Pomoravlje