Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PREDUZEĆE ZA RAZVOJ PROIZVODNJU I PLASMAN U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA REO DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PREDUZEĆE ZA RAZVOJ PROIZVODNJU I PLASMAN U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA REO DOO
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA RAZVOJ PROIZVODNJU I PLASMAN U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA REO DOO BEOGRAD - STARI GRAD
Internet strana: www.reo.rs
Adresa: Kralja Petra 85, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Kralja Petra 85, 011/406 6040, reo@bitsyu.net
Usluge koje pruža PREDUZEĆE ZA RAZVOJ PROIZVODNJU I PLASMAN U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA REO DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.08.2012 31.03.2013 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
PREDUZEĆE ZA RAZVOJ PROIZVODNJU I PLASMAN U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA REO DOO 1-01-3450-86/12 Republika Srbija