Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
01.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Puno poslovno ime: MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (STARI GRAD)
Internet strana:
Adresa: Terazije 7-9, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Terazije 7-9, 11000 Beograd, 011/2029101, marija.maksic@mccann.co.rs
Usluge koje pruža MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.09.2012 31.12.2013 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 1-01-3450-88/12-1 Republika Srbija
03.09.2012 31.12.2013 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
MRM WORLDWIDE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 1-01-3450-88/12-1 Republika Srbija