Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MOZZART DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MOZZART DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA)
Internet strana: www.mozzartbet.com
Adresa: Zrenjaninski put 84c, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Zrenjaninski put 84c, 11000 Beograd, 063/380981, help@mozzartbet.com
Usluge koje pruža MOZZART DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.10.2012 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
MOZZART DOO BEOGRAD 1-01-3450-93/12-2 Republika Srbija
08.10.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
MOZZART DOO BEOGRAD 1-01-3450-93/12-2 Republika Srbija