Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
21.11.2019

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: LINK 016 skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

LINK 016
Puno poslovno ime: VUKICA ĐOKIĆ PR BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE LINK 016 LEBANE
Internet strana: www.linknet016.net
Adresa: Kosovska bb, 16230 Lebane
Kontakt za prigovore: Cara Dušana 105, Lebane, 064/0607-581, link016lebane@gmail.com
Usluge koje pruža LINK 016
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
LINK 016 1-01-3450-5/19-1 Lebane, Bojnik, Medveđa
Mreže za koje je registrovan LINK 016
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz LINK 016 1-01-3450-5/19-1 Lebane, Bojnik, Medveđa