Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: jala skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

jala
Puno poslovno ime: JALA D.O.O.
Internet strana:
Adresa: Vinogradarska bb, 16210 Vlasotince
Kontakt za prigovore: Vinogradarska bb, Vlasotince, 0604575562, jalanet70@yahoo.com
Usluge koje pruža jala
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.10.2018 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
jala 1-01-3450-57/18-1 Jablanički okrug
22.10.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
jala 1-01-3450-57/18-1 Jablanički okrug
Mreže za koje je registrovan jala
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.10.2018 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) jala 1-01-3450-57/18-1 Jablanički okrug
22.10.2018 Optička mreža za transport jala 1-01-3450-57/18-1 Jablanički okrug
22.10.2018 Kablovska mreža za pristup jala 1-01-3450-57/18-1 Jablanički okrug