Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
24.02.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SKS COMPANY DOO SENTA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SKS COMPANY DOO SENTA
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I USLUGE SKS COMPANY DOO SENTA, POŠTANSKA 25
Internet strana: www.sksyu.net
Adresa: Poštanska 25, 24400 Senta
Kontakt za prigovore: Poštanska 25, Senta, 024/815320, service@sksyu.net
Usluge koje pruža SKS COMPANY DOO SENTA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.02.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
SKS COMPANY DOO SENTA 1000-50/1 1-01-3450-112/13 псд Teritorija opštine Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Ada, Bečej
Mreže za koje je registrovan SKS COMPANY DOO SENTA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.09.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz SKS COMPANY DOO SENTA 1-03-3450-99/16-2 Teritorija opštine Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Ada, Bečej