Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
11.10.2019

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE RADIJUS VEKTOR DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Internet strana: www.radijusvektor.rs; www.vektor.net
Adresa: Milentija Popovića 9, 11070 Beograd
Kontakt za prigovore: Svi korisnički centri u gradovima i mestima gde imaju KDS (vidi sajt www.radijusvektor.rs), 0800/500500; 011/4280000, vektor@radijusvektor.rs
Usluge koje pruža RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.07.2014 Javna govorna usluga fiksna
RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1-01-3450-25/14-5 Batočina, Velika Plana, Grad Beograd, Inđija, Lapovo, Nova Varoš, Opovo, Pančevo, Priboj, Prijepolje, Smederevska Palanka, Raška, Odžaci, Varvarin, Babušnica, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija, Novi Sad
09.02.2007 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1100-24/1 1-01-3450-117/13 псд Batočina, Velika Plana, Grad Beograd, Inđija, Lapovo, Nova Varoš, Opovo, Pančevo, Priboj, Prijepolje, Smederevska Palanka, Raška, Odžaci, Varvarin, Babušnica, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija, Novi Sad
27.06.2016 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1-03-3450-73/16-1 Batočina, Velika Plana, Grad Beograd, Inđija, Lapovo, Nova Varoš, Opovo, Pančevo, Priboj, Prijepolje, Smederevska Palanka, Raška, Odžaci, Varvarin, Babušnica, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija, Novi Sad
17.07.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1000-150/1 1-01-3450-117/13 псд Batočina, Velika Plana, Grad Beograd, Inđija, Lapovo, Nova Varoš, Opovo, Pančevo, Priboj, Prijepolje, Smederevska Palanka, Raška, Odžaci, Varvarin, Babušnica, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija, Novi Sad
Mreže za koje je registrovan RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.06.2016 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1-03-3450-73/16-1 Batočina, Velika Plana, Grad Beograd, Inđija, Lapovo, Nova Varoš, Opovo, Pančevo, Priboj, Prijepolje, Smederevska Palanka, Raška, Odžaci, Varvarin, Babušnica, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija,Novi Sad
27.06.2016 Optička mreža za transport RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1-03-3450-73/16-1 Batočina, Velika Plana, Grad Beograd, Inđija, Lapovo, Nova Varoš, Opovo, Pančevo, Priboj, Prijepolje, Smederevska Palanka, Raška, Odžaci, Varvarin, Babušnica, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija, Novi Sad
15.06.2010 Kablovska mreža za pristup RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1600-38/1 1-01-3450-117/13 псд Batočina, Velika Plana, Grad Beograd, Inđija, Lapovo, Nova Varoš, Opovo, Pančevo, Priboj, Prijepolje, Smederevska Palanka, Raška, Odžaci, Varvarin, Babušnica, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija, Novi Sad
27.06.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD Beograd, Priboj 1-03-3450-73/16-1 Beograd, Priboj
27.06.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz RADIJUS VEKTOR DOO BEOGRAD 1-03-3450-73/16-1 Beograd