Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
08.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: RANKO AKSIĆ PR ARAX NIŠ skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

RANKO AKSIĆ PR ARAX NIŠ
Puno poslovno ime: RANKO AKSIĆ PR INTERNET I TELEKOMUNIKACIONE USLUGE ARAX NIŠ
Internet strana: www.arax.rs
Adresa: Gornjomatejevačka 106/III/ 21, 18103 Niš
Kontakt za prigovore: Gornjomatejevačka 106/III/ 21, 18103 Niš, +381643352770, aksicranko@gmail.com
Usluge koje pruža RANKO AKSIĆ PR ARAX NIŠ
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.08.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
RANKO AKSIĆ PR ARAX NIŠ 1-01-3450-40/18-1
Mreže za koje je registrovan RANKO AKSIĆ PR ARAX NIŠ
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.08.2018 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz RANKO AKSIĆ PR ARAX NIŠ 1-01-3450-40/18-1 Jablanički i Nišavski okrug