Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.12.2019

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NETCAST DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NETCAST DOO
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RAČUNARSKOM OPREMOM NETCAST DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Internet strana: www.netcast.rs
Adresa: Milentija Popovića 9, 11070 Beograd
Kontakt za prigovore: Milentija Popovića 9, 011/4426464, support@netcast.rs
Usluge koje pruža NETCAST DOO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.12.2017 Javna govorna usluga fiksna
NETCAST DOO 1-01-3450-65/17-4 Grad Beograd
05.06.2017 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
NETCAST DOO 1-01-3450-1-25/17-1 Grad Beograd; od 21.12.2018 teritorija Srbije (preko xDSL Telekoma Srbija)
05.06.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
NETCAST DOO 1-01-3450-1-25/17-1 Grad Beograd; od 21.12.2018 teritorija Srbije (preko xDSL Telekoma Srbija)
Mreže za koje je registrovan NETCAST DOO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.06.2017 Kablovska mreža za pristup NETCAST DOO 1-01-3450-25/17-1 Grad Beograd