Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
08.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC
Puno poslovno ime: HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC
Internet strana: www.svezavasdom.com
Adresa: Stanoja Glavaša 9, 16000 Leskovac
Kontakt za prigovore: Rade Žunića 83, 016/237-855, homecentarvera@yahoo.com
Usluge koje pruža HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.04.2018 30.09.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC 1-01-3450-59/17-3 Jablanički okrug
Mreže za koje je registrovan HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.04.2018 30.09.2019 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC 1-01-3450-59/17-3 Jablanički okrug