Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
05.07.2020
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

80837 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Datum izdavanja Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
999999 019/001618/007 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 8177.62000 MHz 7866.30000 MHz 23.03.2020 22.03.2030 FX/CP OVČAR Više Manje
999998 019/001618/006 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 7777.35000 MHz 8088.67000 MHz 23.03.2020 22.03.2030 FX/CP GOLIJA Više Manje
999997 019/001618/005 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 8088.67000 MHz 7777.35000 MHz 23.03.2020 22.03.2030 FX/CP KOPAONIK-GOBELJA Više Manje
999996 019/001618/004 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 7925.60000 MHz 8236.92000 MHz 23.03.2020 22.03.2030 FX/CP KOPAONIK-PANČIĆ Više Manje
999995 019/001618/003 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 8236.92000 MHz 7925.60000 MHz 23.03.2020 22.03.2030 FX/CP GOBELJA Više Manje
999994 019/001618/002 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 7777.35000 MHz 8088.67000 MHz 23.03.2020 22.03.2030 FX/CP TORNIK Više Manje
999993 019/001618/001 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 8088.67000 MHz 7777.35000 MHz 23.03.2020 22.03.2030 FX/CP BITOVIK Više Manje
999992 019/001621/018 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 37240.00000 MHz 38500.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP KARAĐORĐA PETROVIĆA 238 Više Manje
999991 019/001621/017 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38500.00000 MHz 37240.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP KRALJA MILUTINA BB, KP 4245/5 Više Manje
999990 019/001621/016 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22134.00000 MHz 23142.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP OBILIĆEV VENAC 8 Više Manje
999989 019/001621/015 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23142.00000 MHz 22134.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP KP 6885/11 Više Manje
999988 019/001621/014 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22190.00000 MHz 23198.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP SUPOVAC, KP 33/2, KO SUPOVAC Više Manje
999987 019/001621/013 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23198.00000 MHz 22190.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP KP 3557, BORAČKA 2 Više Manje
999986 019/001621/012 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 14529.00000 MHz 15257.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP SILOS, DUBLJANSKI PUT BB Više Manje
999985 019/001621/011 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15257.00000 MHz 14529.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP KP 106/15, KO MILINA Više Manje
999984 019/001621/010 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22085.00000 MHz 23093.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP KP 794/3 Više Manje
999983 019/001621/009 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23093.00000 MHz 22085.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP KP 236/2 Više Manje
999982 019/001621/008 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 37352.00000 MHz 38612.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP INDUSTRIJSKA ZONA BB, KP 23750/1-5 Više Manje
999981 019/001621/007 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38612.00000 MHz 37352.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP UROŠA PREDIĆA BR. 3 Više Manje
999980 019/001621/006 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22162.00000 MHz 23170.00000 MHz 02.03.2020 01.03.2030 FX/CP BLOK 19 A, VLADIMIRA POPOVIĆA BB Više Manje