Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
05.07.2020
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

80837 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Datum izdavanja Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1000058 020/000014/018 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38528.00000 MHz 37268.00000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 8955/1 Više Manje
1000059 020/000014/017 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 37268.00000 MHz 38528.00000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP MIŠARSKA 21, KP 7684/1 Više Manje
1000060 020/000014/016 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23268.00000 MHz 22260.00000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 9300 Više Manje
1000061 020/000067/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP KP 1745/2 Više Manje
1000062 020/000067/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP KP 326/1 Više Manje
1000063 020/000014/019 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38500.00000 MHz 37240.00000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP VUKA PANTELIĆA 9 Više Manje
1000064 020/000014/020 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 37240.00000 MHz 38500.00000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP TRG PIROTSKIH RATNIKA 3 Više Manje
1000065 020/000067/003 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP DIMITRIJA TUCOVIĆA 41 Više Manje
1000066 020/000067/004 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP ALEKSINAC, BUJMIR, KP 2040 Više Manje
1000067 020/000067/005 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP VOŽDA KARAĐORĐA 13A Više Manje
1000068 020/000067/006 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP VIZANTIJSKI BULEVAR 76 Više Manje
1000069 020/000038/002 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.47500 MHz 166.97500 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000069 020/000038/002 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.45000 MHz 166.95000 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000069 020/000038/002 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.42500 MHz 166.92500 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000069 020/000038/002 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.37500 MHz 166.87500 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000070 020/000067/007 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP BULEVAR NIKOLE TESLE BB Više Manje
1000071 020/000067/008 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP SVOJ BOR BB, HOTKOVO Više Manje
1000072 020/000067/009 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP KP 2913, RADIŠIĆA BRDO Više Manje
1000073 020/000067/010 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 26.02.2020 28.07.2026 FB/CP KP 485/1, VUČINA NJIVA Više Manje
1000074 020/000038/003 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.47500 MHz 166.97500 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje