Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
17.12.2018
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

174993 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Datum izdavanja Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
100142 491/000361/004 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7366.0000 MHz 7205.0000 MHz 26.12.2003 26.12.2013 FX/CO MAJDANPEK Više Manje
100143 491/000361/003 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7317.0000 MHz 7156.0000 MHz 26.12.2003 26.12.2013 FX/CO MAJDANPEK Više Manje
100159 491/000361/012 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7505.0200 MHz 7656.6340 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP PIROT PTT Više Manje
100160 491/000361/011 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7458.3720 MHz 7609.9860 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP PIROT PTT Više Manje
100161 491/000361/002 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7205.0000 MHz 7366.0000 MHz 26.12.2003 26.12.2013 FX/CO BOR PTT Više Manje
100162 491/000361/001 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7156.0000 MHz 7317.0000 MHz 26.12.2003 26.12.2013 FX/CO BOR PTT Više Manje
100163 491/000361/005 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7481.6960 MHz 7586.6620 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP NIŠ PTT Više Manje
100164 491/000361/006 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7435.0480 MHz 7633.3100 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP NIŠ PTT Više Manje
100165 491/000361/008 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7633.3100 MHz 7435.0480 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP VIŠEGRAD Više Manje
100166 491/000361/009 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7609.9860 MHz 7458.3720 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP VIŠEGRAD Više Manje
100167 491/000361/007 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7586.6620 MHz 7481.6960 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP VIŠEGRAD Više Manje
100168 491/000361/010 Preduzeće za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" A.D. Teritorijalna dir. za mrežu-Niš 7656.6340 MHz 7505.0200 MHz 26.12.2003 26.12.2004 FX/CP VIŠEGRAD Više Manje
109885 491/001012/007 JP "ŽELEZNICE SRBIJE" 455.2000 MHz 455.2000 MHz 18.08.2005 18.08.2015 FX/CO POŽEGA Više Manje
11006 491/000501/027 ED "CENTAR" DOO 81.7750 MHz 81.7750 MHz 12.11.2004 12.11.2014 FX/CO KRAGUJEVAC Više Manje
11006 491/000501/027 ED "CENTAR" DOO 81.6000 MHz 81.6000 MHz 12.11.2004 12.11.2014 FX/CO KRAGUJEVAC Više Manje
11006 491/000501/027 ED "CENTAR" DOO 81.6000 MHz 86.1000 MHz 12.11.2004 12.11.2014 FX/CO KRAGUJEVAC Više Manje
111165 491/000025/005 Građevinsko industrijski kombinat "1 MAJ" 70.0000 MHz 70.0000 MHz 22.09.2004 22.09.2014 FX/CO LAPOJSKO POLJE Više Manje
111166 491/000025/006 Građevinsko industrijski kombinat "1 MAJ" 70.0000 MHz 70.0000 MHz 22.09.2004 22.09.2014 FX/CO ŠANAC Više Manje
111167 491/000025/001 Građevinsko industrijski kombinat "1 MAJ" 70.0000 MHz 70.0000 MHz 22.09.2004 22.09.2014 FX/CO LAPOVO, NJEGOŠEVA 31 Više Manje
111168 491/000025/002 Građevinsko industrijski kombinat "1 MAJ" 70.0000 MHz 70.0000 MHz 22.09.2004 22.09.2014 FX/CO LAPOVO Više Manje