Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
18.10.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

186346 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Datum izdavanja Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
109885 491/001012/007 JP "ŽELEZNICE SRBIJE" 455.2000 MHz 455.2000 MHz 18.08.2005 18.08.2015 FX/CO POŽEGA Više Manje
11006 491/000501/027 ED "CENTAR" DOO 81.7750 MHz 81.7750 MHz 12.11.2004 12.11.2014 FX/CO KRAGUJEVAC Više Manje
11006 491/000501/027 ED "CENTAR" DOO 81.6000 MHz 81.6000 MHz 12.11.2004 12.11.2014 FX/CO KRAGUJEVAC Više Manje
11006 491/000501/027 ED "CENTAR" DOO 81.6000 MHz 86.1000 MHz 12.11.2004 12.11.2014 FX/CO KRAGUJEVAC Više Manje
117595 491/000166/034 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
117595 491/000166/034 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 74.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
117595 491/000166/034 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.3250 MHz 75.3250 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
117596 491/000166/035 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.3250 MHz 75.3250 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
117596 491/000166/035 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 74.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
117596 491/000166/035 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
121679 491/000522/004 Javno radiodifuzno preduzeće "STUDIO B" 151.5500 MHz 151.5500 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO BEOGRAĐANKA Više Manje
121679 491/000522/004 Javno radiodifuzno preduzeće "STUDIO B" 151.5750 MHz 151.5750 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO BEOGRAĐANKA Više Manje
121679 491/000522/004 Javno radiodifuzno preduzeće "STUDIO B" 151.5250 MHz 151.5250 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO BEOGRAĐANKA Više Manje
121679 491/000522/004 Javno radiodifuzno preduzeće "STUDIO B" 155.7250 MHz 151.2250 MHz 28.12.2007 28.12.2017 FX/CO BEOGRAĐANKA Više Manje
123022 491/000166/036 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.3250 MHz 75.3250 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
123022 491/000166/036 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 74.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
123022 491/000166/036 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
123023 491/000166/037 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.3250 MHz 75.3250 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
123023 491/000166/037 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 74.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje
123023 491/000166/037 "SRBIJAPUT" - S.P. Društveno preduzeće za puteve "KRAGUJEVAC" 75.5500 MHz 74.5500 MHz 05.11.2004 05.11.2014 MO/CO PODRUČJE KRAGUJEVCA Više Manje