opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

669 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Prethodna
Početna (1)2345...
...30313233Poslednja (34)
Sledeća
Redni broj Zavodni broj odluke Naziv Datum donošenja Datoteka za preuzimanje
1 1-03-34900-29/17-187 Rešenje o promeni cena terminacije u fiksnoj mreži Telekoma Srbija 03.12.2019  PDF dokument (182kB)
2 1-03-34900-34/17-28 Rešenje o utvrđivanju sadržaja standardne ponude za Mundio Mobile doo 25.11.2019  PDF dokument (447kB)
3 1-02-349-45/19-4 Rešenje za Telenor d.o.o. doneto u postupku po zahtevu za produženje Licence za fiksnu 26.07.2019  PDF dokument (391kB)
4 1-03-34900-3/19-15 Rešenje – snižavanje cena rominga i cena terminacije poziva u romingu 17.06.2019  PDF dokument (5MB)
5 1-02-3491-568/11-40 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T7 29.11.2011  PDF dokument (1MB)
6 1-02-3491-568/11-42 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T9 29.11.2011  PDF dokument (2MB)
7 1-02-3491-568/11-39 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T6 29.11.2011  PDF dokument (1MB)
8 1-01-731-3/12-3 Rešenje po odluci US - T5 17.01.2013  PDF dokument (609kB)
9 1-01-731-3/12-5 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T5 16.06.2016  PDF dokument (840kB)
10 1-02-3491-568/11-38 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T5 29.11.2011  PDF dokument (1MB)
11 1-01-731-4/12-3 Rešenje u ponovljenom postupku T4 09.04.2013  PDF dokument (284kB)
12 1-02-3491-568/11-37 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T4 29.11.2011  PDF dokument (2MB)
13 1-02-3491-568/11-36 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T3 29.11.2011  PDF dokument (2MB)
14 1-02-3491-568/11-35 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T2 29.11.2011  PDF dokument (1MB)
15 1-02-3491-568/11-34 Rešenje o određivanju obaveza operatoru sa ZTS - T1 29.11.2011  PDF dokument (2MB)
16 1-02-3491-410/14-144 Rešenje o odredjivanju obaveza operatorima sa ZTS na veleprodajnom tržištu terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži 30.05.2018  PDF dokument (2MB)
17 1-02-3491-568/11-41 Rešenje o određivanju operatora ca značajnom tržišnom snagom na tržištu 8, novembar 2011 29.11.2011  PDF dokument (2MB)
18 1-01-731-8/13-4 Rešenje o određivanju operatora ca značajnom tržišnom snagom na tržištu 8 u ponovljenom postupku, maj 2013 22.05.2013  PDF dokument (302kB)
19 1-02-3491-735/12-4 Rešenje o određivanju operatora ca značajnom tržišnom snagom na tržištu 8, decembar 2012 28.12.2012  PDF dokument (159kB)
20 1-03-34900-34/17-11 Resenje o odredjivanju operatora sa znacajnom trzisnom snagom na veleprodajnom trzistu terminacije poziva u mobilnoj mrezi 04.12.2018  PDF dokument (1MB)
Prethodna
Početna (1)2345...
...30313233Poslednja (34)
Sledeća