Registar zaključenih ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

ažuriran: 
07.03.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Redni broj Domaći operator Strani operator Lokacija na kojoj je izvršeno povezivanje mreža Dodatni podaci
11 SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE CITIC Telecom CPC Interxion DC, Louis Hafliger Gasse 10, Beč, Austria Više Manje