Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
12.01.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: HALCOM A.D. BEOGRAD скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

HALCOM A.D. BEOGRAD
Пуно пословно име: PRIVREDNO DRUŠTVO HALCOM AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Интернет страна: www.halcom.rs
Адреса: Београдска 39, 11000 Београд
Контакт за приговоре: Београдска 39, 11000 Београд, 011/3032432, helpdesk@halcom.rs
Услуге које пружа HALCOM A.D. BEOGRAD
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
03.09.2012 Пренос порука (SMS, MMS) мобилна
HALCOM A.D. BEOGRAD 1-01-3450-89/12-1 Република Србија
03.09.2012 Услуге са додатом вредношћу (SMS/MMS, пренос говора...) мобилна
HALCOM A.D. BEOGRAD 1-01-3450-89/12-1 Република Србија