Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
18.10.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: UR PRESHEVA ONLINE скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

UR PRESHEVA ONLINE
Пуно пословно име: URIM BINA PREDUZETNIK USLUŽNA RADNJA PRESHEVA ONLINE PREŠEVO
Интернет страна: www.preshevaonline.net
Адреса: 15. новембар 30, 17523 Прешево
Контакт за приговоре: 15. новембар 30, 017/660-724, info@preshevaonline.net
Услуге које пружа UR PRESHEVA ONLINE
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
23.05.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
UR PRESHEVA ONLINE 1000-119/1 1-01-3450-177/13 псд Територија општине Прешево
Мреже за које је регистрован UR PRESHEVA ONLINE
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
20.06.2016 31.12.2020 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz UR PRESHEVA ONLINE 1-03-3450-67/16 Прешево
20.06.2016 31.12.2020 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz UR PRESHEVA ONLINE 1-03-3450-67/16 Прешево
27.09.2019 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) UR PRESHEVA ONLINE 1-01-3450-42/19-1 Прешево
27.09.2019 Оптичка мрежа за транспорт UR PRESHEVA ONLINE 1-01-3450-42/19-1 Прешево
27.09.2019 Кабловска мрежа за приступ UR PRESHEVA ONLINE 1-01-3450-42/19-1 Прешево