Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.02.2021

Изаберите један или више критеријума који ограничавају преглед издатих дозвола телекомуникационим оператoрима. Ако не желите да користите неки критеријум оставите на датом критеријуму вредности "Све вредности"

Врста дозволе

Важност дозволе

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ

Датум отпочињања обављања делатности

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ
од:
КАЛЕНДАР
до:
КАЛЕНДАР

Датум важења

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ
од:
КАЛЕНДАР
до:
КАЛЕНДАР
Изаберите други регистар

Регистри