Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
08.08.2022

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: CABLNET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

CABLNET
Пуно пословно име: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CABLNET BEOGRAD, PANTE TUTUNDŽIĆA 46
Интернет страна: www.bonet.rs
Адреса: 3. Октобрa 36, 19210 Бор
Контакт за приговоре: 3. Октобрa 36, 069/624362, cablnet@hotmail.com
Услуге које пружа CABLNET
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
13.07.2007 01.01.2011 Дистрибуција медијских садржаја CABLNET 1100-64/1 Општина Бор
12.02.2010 08.03.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге CABLNET 1000-224/1 Град Бор
Мреже за које је регистрован CABLNET
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.10.2009 01.01.2011 Кабловска мрежа за приступ CABLNET 1600-19/1 Подручје општине Бор