Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
22.09.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: BAU NETWORKS DOO TORNJOŠ - OGRANAKBAU LINK ,KEVI скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

BAU NETWORKS DOO TORNJOŠ - OGRANAKBAU LINK ,KEVI
Пуно пословно име: BAU NETWORKS PREDUZEĆE ZA OBRADU PODATAKA DOO TORNJOŠ, PETEFI ŠANDORA 33
Интернет страна: www.baulink.net
Адреса: Кошут Лајоша 1, 24407 Кеви
Контакт за приговоре:
Услуге које пружа BAU NETWORKS DOO TORNJOŠ - OGRANAKBAU LINK ,KEVI
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
02.07.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
BAU NETWORKS DOO TORNJOŠ - OGRANAKBAU LINK ,KEVI 1000-142/1 1-01-3450-189/13 псд Територија општина Сента, Ада, Бачка Топла, Кањижа, Мали Иђош, Суботица
Мреже за које је регистрован BAU NETWORKS DOO TORNJOŠ - OGRANAKBAU LINK ,KEVI
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.01.2017 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz BAU NETWORKS DOO TORNJOŠ - OGRANAKBAU LINK ,KEVI 1-03-3450-187/16-2 Суботица, Сента, Ада, Мали Иђош, Кањижа