Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
23.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: TRON DOO KRALJEVO скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

TRON DOO KRALJEVO
Пуно пословно име: PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽENJERING TRON DOO KRALJEVO, HAJDUK VELJKOVA 2
Интернет страна: www.tron.rs
Адреса: Хајдук Вељкова 2, 36000 Краљево
Контакт за приговоре: Хајдук Вељкова 2, 36000 Краљево, 036/319319, office@tron.rs
Услуге које пружа TRON DOO KRALJEVO
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
10.04.2007 30.04.2020 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
TRON DOO KRALJEVO 1000-88/1 1-01-3450-149/13 псд Околина Краљева
Мреже за које је регистрован TRON DOO KRALJEVO
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
11.07.2016 30.04.2020 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz TRON DOO KRALJEVO 1-03-3450-82/16-1 Краљево
11.07.2016 30.04.2020 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz TRON DOO KRALJEVO 1-03-3450-82/16-1 Краљево