Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SURDULIČKA RADIO TELEVIZIJA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SURDULIČKA RADIO TELEVIZIJA
Пуно пословно име: SURDULIČKA RADIO TELEVIZIJA DOO SURDULICA
Интернет страна:
Адреса: 5. септембра 3, 17530 Сурдулица
Контакт за приговоре: 5. септембра 3, 069/719-750, Sasatrajkovic2012@gmail.com
Услуге које пружа SURDULIČKA RADIO TELEVIZIJA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
11.08.2008 27.11.2016 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
SRT DOO SURDULICA - OGRANAK KABLOVSKA TELEVIZIJA SURDULICA 1100-77/1 1-01-3450-220/13 псд општина Сурдулица
01.01.2014 27.11.2016 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
SRT DOO SURDULICA - OGRANAK KABLOVSKA TELEVIZIJA SURDULICA 1-01-3450-15/14-2 општиина Сурдулица
Мреже за које је регистрован SURDULIČKA RADIO TELEVIZIJA
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
07.12.2010 27.11.2016 Кабловска мрежа за приступ SRT DOO SURDULICA - OGRANAK KABLOVSKA TELEVIZIJA SURDULICA 1600-52/1 1-01-3450-220/13 псд Подручје општине Сурдулица