Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA
Пуно пословно име: NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA
Интернет страна:
Адреса: 5. септембар бр. 5, (зграда Нова пошта), 17530 Сурдулица
Контакт за приговоре: 17530 Сурдулица, 5 Септембра бр. 5, 069/719750, 017/812202, sasatrajkovic2012@gmail.com, nasakablovskadoo@gmail.com
Услуге које пружа NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
28.11.2016 01.04.2021 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA 1-03-3450-143/16-2 Сурдулица
28.11.2016 01.04.2021 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA 1-03-3450-143/16-2 Сурдулица
Мреже за које је регистрован NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
28.11.2016 01.04.2021 Кабловска мрежа за приступ NAŠA KABLOVSKA DOO SURDULICA 1-03-3450-143/16-2 Сурдулица