Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC
Пуно пословно име: DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC
Интернет страна: www.dm-link.net
Адреса: Српских Владара 290, 12300 Петровац на Млави
Контакт за приговоре: Српских Владара 290 12300 Петровац на Млави, 012/320-776, 012/320-777, 069/320-7777, podrska@dm-link.net,info@dm-link.net
Услуге које пружа DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
05.11.2011 Пренос података (Укључујући M2M услуге) номадска
DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC 1000-274/1 1-01-3450-72/11-1, 1-01-3450-316/13 псд Браничево
05.11.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC 1000-274/1 1-01-3450-72/11-1, 1-01-3450-316/13 псд Браничево
Мреже за које је регистрован DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
19.09.2016 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC 1-03-3450-148/16-1 Петровац на Млави и део општине Пожаревац
19.09.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz DRAGAN MILOŠEVIĆ PR, INTERNET PROVAJDER DM-LINK, PETROVAC 1-03-3450-148/16-1 Петровац на Млави и део општине Пожаревац