Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
03.12.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID
Пуно пословно име: KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID
Интернет страна: www.radiosid.net
Адреса: Карађорђева 9/IV, 22240 Шид
Контакт за приговоре: Карађорђева 9/IV, 022/712718
Услуге које пружа KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
16.07.2007 31.12.2015 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID 1100-65/1 1-01-3450-195/13 псд Шид
Мреже за које је регистрован KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.05.2009 31.12.2015 Кабловска мрежа за приступ KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID 1600-16/1 1-01-3450-195/13 псд Шид