Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: POWERNET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

POWERNET
Пуно пословно име: POWERNET DOO ZA PRUŽANJE INTERNET USLUGA HORGOŠ, KANJIŠKI PUT 6
Интернет страна: www.powerdoo.net
Адреса: Кањишки пут 6, 24410 Хоргош
Контакт за приговоре: Кањишки пут 6, 024/753-008,069/2813440
Услуге које пружа POWERNET
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
22.09.2009 27.10.2016 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге POWERNET 1000-216/1 1-01-3450-252/13 псд АП Војводина