• Адреса
 • Вишњићева 8

  11000 Београд

  Република Србија

 • Телефони
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Факс
 • 011/3242-537

 • Рател на интернету
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Почетна странаЕвиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
09.08.2022

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

 1. Оператор: A1 SRBIJA
Тренутни критеријум прегледа задовољава 1 запис.
A1 SRBIJA
Пуно пословно име: A1 SRBIJA d.o.o. Beograd
Интернет страна: www.vipmobile.rs
Адреса: Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
Контакт за приговоре: Милутина Миланковића 1ж, 060/1234
Услуге које пружа A1 SRBIJA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.12.2006 Јавна говорна услуга фиксна
мобилна
A1 SRBIJA Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд 1-01-3450-22/15-1 Територија Републике Србије
01.12.2006 Услуге са додатом вредношћу (SMS/MMS, пренос говора...) мобилна
A1 SRBIJA Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
01.12.2006 Пренос података (Укључујући M2M услуге) мобилна
A1 SRBIJA Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
01.12.2006 Пренос порука (SMS, MMS) мобилна
A1 SRBIJA Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
01.12.2006 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
мобилна
A1 SRBIJA Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
31.12.2014 31.12.2014 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
A1 SRBIJA 1-01-3450-50/14-1 Република Србија
30.05.2016 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација фиксна
мобилна
A1 SRBIJA 1-03-3450-46/16-3 Територија Републике Србије
30.05.2016 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
мобилна
A1 SRBIJA 1-03-3450-46/16-3 Територија Републике Србије
10.06.2019 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
мобилна
over-the-top
A1 SRBIJA 1-01-3450-22/19-1 Република Србија
Мреже за које је регистрован A1 SRBIJA
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.12.2006 GSM мобилна мрежа A1 SRBIJA Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
01.12.2006 UMTS /IMT2000 мобилна мрежа A1 SRBIJA Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
23.09.2010 Кабловска мрежа за приступ A1 SRBIJA 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
23.09.2010 Радио релејна мрежа за транспорт A1 SRBIJA 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Територија републике Србије
23.09.2010 Оптичка мрежа за транспорт A1 SRBIJA 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Територија Републике Србије
25.03.2015 MFCN (подразумева и IMT) A1 SRBIJA 1-03-3450-27/16-1псд Територија Републике Србије